Spot Wisata

Permainan Tradisional Sunda, Sukabumi

Lisung ngamuk dan bola api tangan merupakan permainan tradisional sunda yang saat ini sudah jarang dimainkan.
Dok : Reportase Trans TV

Embed Video
Reportase - 20DETIK
Jumat, 14 Jun 2019 14:40 WIB
RELATED ARTICLES