20DETIK

   |   
4,574 Views | Rabu, 18 Mei 2022 17:17 WIB

Selain budaya Melayu yang kental, di Loloan juga banyak budaya lain yang turut andil dalam perkembangan di sini. Mulai dari budaya Arab, Bugis, hingga Jawa bersatu di sini. Kehidupan di Loloan memang sangatlah rukun dan beragam.
Dok : Perjalanan 3 Wanita Trans TV
Liputan dilakukan sebelum masa Pandemi Covid 19

Perjalalanan 3 Wanita Trans TV - 20DETIK