20DETIK

   |   
8,795 Views | Jumat, 20 Mei 2022 08:45 WIB

Sunan Bonang pernah menancapkan tongkat di tepi pantai. Bekas lubang dari tancapan tongkat tersebut kemudian memancarkan air yang deras. Dan kini lubang tersebut menjadi sumur bernama srumbung.
Dok : Perjalanan 3 Wanita Trans TV
Liputan dilakukan sebelum masa Pandemi Covid 19

Perjalalanan 3 Wanita Trans TV - 20DETIK